kartta opasteiden sijainnista.

Tulenteko ja jokamiehenoikeudet luonnossa

Tulenteko ja jokamiehenoikeudet

Varmaankin jokainen suomalainen tietää omaavansa ns. jokamiehenoikeudet. Harva kuitenkin muistaa, että jokamiehelle kuuluu myös koko joukko velvollisuuksia. Luontoamme kunnioittava ja säilyttävä käyttö edellyttää meiltä kaikilta huomiota sekä vapaa aikana että työssä.

Lue lisää

Kätkävaaran Luolien ja rotkojen reittikartta

Luolat ja rotkot reitistö on rengasreitin varrella, noin 3 kilometriä lähtöpisteestä. Seuraa siis vain reittimerkkejä eteenpäin. Reitti on vaativa ja sisältää paljon portaita. Reitin varrella on laavu ja näköalapaikka.

Lue lisää

Vesien umpeenkasvun eliöstöä

Vesien umpeenkasvu

Suomi on eräs maapallon runsassoisimpia valtioita. Biologisesti, maisemallisesti ja myös kulttuurihistoriallisesti suot ovat omintakeisempaa luontoamme.

Lue lisää

Kalastamisen ja Perälammen kalakannan esittäminen

Perälammit

Kalastusta voidaan sanoa maamme suosituimmaksi harrastukseksi sillä laskentaahan yli miljoonaan suomalaisen kalastavan vuosittain. Suurin osa tästä valtavasta joukosta…

Lue lisää

Eläinten syönnöksien ja jätöksien havannointi

Eläinten syönnöksiä ja jätöksiä

Luonnossa liikkuessamme pääsemme varsin harvoin näkemään metsiemme arkoja nisäkkäitä. Nämä nisäkkäät jättävät kuitenkin käyntikorttejaan maastoon joista luonnonystävä voi tunnistaa helpohkosti eri lajeja.

Lue lisää

Kätkävaaran kasvilajien esittäminen

kätkävaaran kasveja

Vaaran eteläpuolisella rinteellä kasvaa monia tuttuja kasveja. Kansalliskukkamme kielo muodostaa tiheitä kasvustoja. Muita kenttäkerroksen ruohoja ovat mm: oravanmarja, metsäkurjenpolvi ja kultapiisku.

Lue lisää

Puun historian ja pituuden arvioinnin opettaminen

Puun historia

Tällainen kaadettu puu voi kertoa varsin paljon myös maamme kulttuurihistoriasta. Entisaikojen ”metsuri” on kaatunut jykevän männyn tarvepuukseen. Jo kaadetussa puussa hän on havainnut lahoa.

Lue lisää

Kätkävaaran aallonmerkkien näyttäminen

Aallonmerkkejä

Kätkävaaran alue on muinoin ollut merenpohjaa. Kätkävaarassa olevat kivilohkareet ovat alun perin olleet hiekkaa, joka kerrostui matalan meren rantaveteen yli kaksituhatta miljoonaa vuotta sitten.

Lue lisää

Kätkävaaran muinaisrantojen ja järvien vaiheiden havannointi

Kätkävaaran muinaisrannat

Tervolan ja Kätkävaaran alue vapautui mannerjäästä noin 9000-8900 vuotta sitten. Tällöin Ancylusjärvi peitti vesimallistollaan alleen nämä alueet.

Lue lisää

Kätkävaaran kartta

Kätkävaara

Kätkävaara kohoaa yli 180 metrin korkeuteen merenpinnasta. Luonnonmaantieteellisesti alue kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ja Vaara-Suomen väliseen vaihettumisvyöhykkeeseen. Alueen pohjoispuolella alkaa varsinainen luonnonmaantieteellinen Lappi.

Lue lisää

Metsän puiden iän arvioinnin opettaminen

Puiden iän arviointi

Vähäravinteisessa metsämaassa ja ankarammassa ilmastossa puut kasvavat huomattavasti hitaammin kuin paremmissa olosuhteissa. Huonolla kasvupaikalla kasvanut mänty saattaa olla vain parimetrinen, mutta sen ikä voi olla yli sata vuotta.

Lue lisää

Kuivan kangametsän kasvustoa ja eläinkuntaa

Kuiva kangasmetsä

Kuiva kangasmetsä on kuivien ja niukkaravinteisten kasvupaikkojen metsätyyppi. Suuri osa maan pintakerroksen ravinteista huuhtoutuu sade- ja sulamisvesien mukana kasvien ulottumattomiin.

Lue lisää

Kivipalle

Rantaterassit

Rantamuodostumia ei esiinny ainoastaan nykyisten vesien raunioilla, vaan niitä on kaikilla niillä alueilla, jotka ovat viimeisen jääkauden jälkeen olleet veden pinnan tasolla tai sen alapuolella.

Lue lisää

Kuva porosta

Porojen talviruokinta

Tervola kuuluu Suomen poronhoitoalueeseen. Täällä poronhoitoalueen eteläosissa poronhoito on tavallisesti eräs liitännäiselinkeino. Tervolalaisten poromiesten ja -naisten omistuksessa on muutamia satoja poroja.

Lue lisää

Demonstraatio veistetyistä merkeistä puissa

Veistettyjä merkkejä puussa

Kätkävaaran päällä on vanhoja aihikipetäjiä joihin on veistetty erilaisia puumerkkejä. Näitä petäjiä, joiden ikä on satoja vuosia löytyy aivan vaaran korkeimmilta alueilta.

Lue lisää

Kuva korpista

Korppi ja käki

Korppi eli kaarne (Corvus corax) on suurikokoinen musta varisten heimoon kuuluva lintu. Täysikasvuisina korpit ovat 55-70 senttimetrin kokoisia, levitettyinä siivet voivat olla kaksi kertaa tätä pidemmät.

Lue lisää