Suo alueen kasvillisuutta ja hyönteislajeja

Suomi on eräs maapallon runsassoisimpia valtioita. Biologisesti, maisemallisesti ja myös kulttuurihistoriallisesti suot ovat omintakeisempaa luontoamme.

Maamme maapinta-alasta noin kolmannes on erilaisten soiden peitossa. Todellista suo-Suomea on juuri Perämereen rajoittuva Pohjois-Pohjanmaa. Täällä soita on jopa yli 60 % maa-alasta.

Biologinen suo on suokasveja kasvava ja turvetta muodostava eliöyhteisö, johon kuuluvat siis myös eläimet juoksujalkaisista kalasääkseen. Maamme runsassoisuutta selittävät ilmaston kosteus ja viileys, maamme tasaisuus sekä soistumiseen soveltuvien notkelmien runsaus.

Lakka ja isokuovi ja pikkukuovi
Suo alueen kasvillisuutta ja hyönteislajeja

SOISTUMISTAVAT VOIDAAN JAKAA:

  1. metsämaan soistumiseen
  2. vedestä tai mannejäästä vapautuvan maan soistumiseen
  3. vesien (joko pinnan- ja/tai pohjamyötäiseen) umpeenkasvuun.

Päättele tämän suoalueen soistumistapa!