Tervola kuuluu Suomen poronhoitoalueeseen. Täällä poronhoitoalueen eteläosissa poronhoito on tavallisesti eräs liitännäiselinkeino. Tervolalaisten poromiesten ja -naisten omistuksessa on muutamia satoja poroja.

Poron pääasiallisin ravinto koostuu kesällä lehtipuiden vesoista, heinistä ja ruohoista. Syksyisin porot käyttävät ravinnokseen metsälauhaa ja sieniä. Talviravinto metsäporoilla koostuu poronjäkälästä ja puiden oksilla kasvavasta luposta sekä lisäruokinnasta.

Koska talvisin lumi peittää paksustikin jäkäliköt täytyy poromiesten auttaa poroja ruokkimalla niitä maastoon. Talviruokinnassa käytetään tavallisimmin heinää. Porojen täytyy kuitenkin totutella heinään syöntiin, koska heinien hajottamiseen ravinnoksi osallistuvat erilaiset bakteerit kuin jäkäläravinnon hajottamiseen.