Kuiva kangasmetsä on kuivien ja niukkaravinteisten kasvupaikkojen metsätyyppi. Suuri osa maan pintakerroksen ravinteista huuhtoutuu sade- ja sulamisvesien mukana kasvien ulottumattomiin. Myös jatkuvat happamat sateet edesauttavat ravinteiden huuhtoutumista. Pohjois-Suomen metsistä yli puolet kuuluvat kuivien kankaiden metsätyyppiin.

Kuivat kankaat ovat kulutuskestävyydeltään varsin huonoja. Usein hienon hiekan päällä kasvanut pohjakasvillisuus häiriintyy helposti ja eroosio saa vallan alueella. Kävele siis merkittyä reittiä pitkin. Vaikka kuiva kangasmetsä vaikuttaa sangen lajiköyhältä niin tutkipa metsää ympärilläsi. Lajirunsaus saattaa yllättää!